งานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงานคืนสู่เหย้า 109 ปี

กิจกรรมงานวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมงานวันที่ 24 เมษายน 2564 งานคืนสู่เหย้า 109 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี


แบบประเมินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 109 ปี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา 109 ปี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องโสต 3 อาคารเรียน 11

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปี ชวด)
     - เวลา 09.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 109 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
     - เวลา 10.00 น. พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา , พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
     - เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ , ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

บัญชีผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี :
ชื่อบัญชี : ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี

*ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน โทร 0-3931-1170

ขั้นตอนการสั่งจองของที่ระลึก

1 เลือกรูปแบบของที่ระลึก เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ็คเก็ต เข็มตราสัญลักษณ์
2 ครูรัตน์ดา สุขเหลือ (โทร.092-9974293) หรือ สแกน Line ติดต่อสอบถามกับครูผู้ดูแลของที่ระลึก
3 ทำการสอบถามรายละเอียด สั่งจองกับครูผู้ดูแล สามารถโอนเงินสั่งซื้อได้ที่

หมายเลขบัญชี : 057-1-66890-4
ชื่อบัญชี : นางรัตน์ดา สุขเหลือ

4 ส่งสลิปการทำรายการโอน แจ้งการชำระเงินได้ที่ Line


ขั้นตอนการลงทะเบียนจองโต๊ะ (1 โต๊ะ 5,000 บาท มีจำนวน 8 ที่นั่ง)

1 กรอกข้อมูลลงทะเบียนในแบบฟอร์ม online
     -ระบบจะส่ง SMS รหัสผ่าน กลับมายังเบอร์มือถือ
     -นำรหัสใน SMS มากรอกในแบบฟอร์ม เพื่อยืนยันการสมัคร
2 ระบบจะแสดงข้อมูลการจองโต๊ะในตาราง มีสถานะ ยังไม่ชำระเงิน
3 ทำการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (เจ้าหน้าที่การเงิน)
     หมายเลขบัญชี : 271-0-29811-2
     ชื่อบัญชี : นางอิชยนิติ มูลชอบ
4 ส่งสลิปการทำรายการโอน แจ้งการชำระเงินได้ที่
     LINE : @226dusnk (สแกน QRCode ได้)
     หรือ E-mail : admin@bj.ac.th
     และรอการติดต่อกับจากเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งลำดับที่ลงทะเบียนจอง
5 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่ตารางหน้าเว็บการลงทะเบียน

โอนเงินจองโต๊ะ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (เจ้าหน้าที่การเงิน)

หมายเลขบัญชี :
ชื่อบัญชี :ข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่น/ประเภท วันที่ลงทะเบียน หมายเลขโต๊ะ วันที่ชำระเงิน สถานะ

งานคืนสู่เหย้า 109 ปี ราตรีฟ้า-เหลือง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม Web Hits